Privacybeleid

PRIVACYBELEID VESPA CLUB SINT-TRUIDEN VZW


Op 25 Mei 2018 treedt de verstrengde privacywetgeving in werking.

Op zich is dit helemaal geen slecht nieuws, maar dit brengt voor ons als organisatie wel wat extra werk met zich mee.

Wij als VZW zijn verplicht om vanaf nu een register bij te houden met jullie gegevens en dit om jullie controle te geven over de gegevens die jullie ons toevertrouwen.


DIT BERICHT IS HEEL ERG BELANGRIJK. LEES DIT VOLLEDIG DOOR.


Bij toetreding tot onze club Vespa Club Sint-Truiden VZW hebben jullie persoonlijke gegevens aan ons omtrent uzelf en uw voertuig of voertuigen gegeven.

Die gegevens behoren tot de privésfeer en die willen we zo goed als mogelijk beschermen.

Niemand zit erop te wachten dat je moet ontdekken dat na een dagje uit een van uw voertuigen gestolen is of dat uw huis geplunderd is. De bescherming van deze gegevens is niet alleen een taak van het bestuur maar zeker ook van jou als lid van de VZW.


Als bestuur engageren wij ons ertoe om:

- De administratieve rompslomp, registratie, informatie en dergelijke ter onzer laste te

  nemen.

- Jullie gegevens veilig te bewaren: slechts 2 bestuursleden kunnen deze raadplegen.

- Wij als beheerders van deze gegevens zullen er alles aan doen om de veiligheid van jullie

  gegevens te garanderen en maximaal te beveiligen. Wanneer er zich om de ene of andere

  reden toch een datalek zich zou voordoen, verbinden wij ons als beheerders er toe jullie

  hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

- Momenteel is ENKEL Vespa Club België in het bezit gesteld van de gegevens die voor hun

  belangrijk zijn.

- Wij als bestuur verbinden ons er toe geen gevoelig materiaal zoals foto’s / berichten /

  video’s te plaatsen in onze openbare Facebookgroep waarop een link gelegd zou kunnen

  worden tussen voertuig, woonplaats en persoon/eigenaar. Concreet gaan we bij eventueel

  gebruik van beeldmateriaal het kenteken onleesbaar maken en gaan we geen

  beeldmateriaal in privévertrekken openbaar maken. Hierbij komt één uitzondering: bij de

  organisatie van openbare evenementen (eg. Verjaardagsrit) worden alle bezoekers (jullie

  inclusief) verwittigd dat er foto’s en video’s gemaakt worden ten einde op de vzw te

  promoten. Elkeen heeft echter het recht om foto’s / video’s te laten wissen.

- Jullie kunnen steeds bij de twee beheerders jullie gegevens opvragen en inkijken en

  eventueel vragen om gegevens te wissen die dan tot gevolg kunnen hebben dat u niet

  langer lid kan blijven van onze club


Wij vragen uitdrukkelijk dat u zich engageert om:

- Gegevens van medeleden/bestuursleden zoals adressen, telefoonnummers, emailadressen,

   verjaardagen, …. lijst is niet limitatief, te beheren als goede huisvaders/moeders, en

   deze te gebruiken zoals u ook zou willen dat andere leden met uw gegevens doen.

   Geef geen gegevens door buiten de club. Bij onregelmatigheden zullen wij als bestuur

   genoodzaakt zijn om maatregelen te treffen en u als lid eventueel laten verwijderen.

- Neem deze houding ook aan omtrent het delen van foto’s / berichten / video’s via sociale

  media zoals hierboven beschreven. Het is fijn om het thuisfront op de hoogte te houden

  van onze escapades maar we vragen uitdrukkelijk om geen media te delen die een link

  tussen voertuig, persoon en woonplaats hebben.

  Vespa Club Sint-Truiden VZW kan op géén enkel moment aansprakelijk gesteld worden

  voor wat u op sociale media deelt en de eventuele gevolgen die daaruit kunnen

  voortvloeien, maar wij als club/bestuur willen er wel alles aan doen om *JULLIE* te

  beschermen.

- Het is belangrijk om berichten uit de afgesloten facebookpagina en whatsappgroep te

  delen. Die groep is een veilig plek waarin iedereen de kans krijgt om te plaatsen wat zij/hij

  wil zonder het risico te lopen dat haar/zijn bericht openbaar gedeeld wordt.


Dit privacybeleid is niet strikt en kan van tijd tot tijd aangepast worden.

Laatste aanpassing is gebeurd op 24/05/2018.


Indien er vragen zijn over deze tekst, stel ze gerust. De strengere privacyregeling is een verplichting vanuit de Europese Overheid. Het bestuur van Vespa Club Sint-Truiden VZW vindt privacy een zeer belangrijke zaak en volgt dus ook de richtlijnen die opgelegd worden.


Tot slot, binnenkort ontvangt u een e-mail met daarin een document met de vraag om te bevestigen dat je begrijpt waarvoor wij je gegevens gebruiken en dat je weet wat je ermee kan doen. Dit is een verplichting zodat de vzw volledig in orde is met wat er moet gebeuren.


Aarzel niet ons te contacteren bij eventuele vragen op bestuur@vespaclubsint-truiden.be